قابل توجه دانشجویان اقلیت های مذهبی

اقلیت های مذهبی

دروس معارفی

دانشجویان اقلیت مذهبی

دانشجویان گرامی که جزء اقلیت های مذهبی هستند ملزم به گذراندن دروس معارفی می باشند در صورتیکه تمایل به شرکت در این کلاسها را ندارند بایستی در یک کلاس جایگزین که از طرف گروه انتخاب می شود شرکت کنند 

در این خصوص دانشجو بعد از انتخاب واحد جلسه اول کلاس را شرکت نموده، موضوع را با استاد درمیان گذاشته  و برای ادامه به گروه مراجعه میکند تاریخ انجام امور مربوطه تا پایان حذف و اضافه می باشد و بعد از این تاریخ پاسخی داده نخواهد شد