قابل توجه دانشجویان عزیز

معافیت پزشکی

دروس تربیت بدنی 1 و 2

معافیت پزشکی درس تربیت بدنی

دانشجویان گرامی که شامل معافیت پزشکی می شوند می بایست گواهی پزشک متخصص خود را همراه با مدارک ( عکس . آزمایش و.... ) به سرکار خانم تورچی ( درمانگاه  ) تحویل داده و برای تایید پزشک دانشگاه با ایشان هماهنگی کنند.

مرحله دوم : گواهی پزشک دانشگاه را به گروه عمومی ( طبقه سوم ساختمان فرهنگ  )ارجاع داده تا توسط مدیر گروه محترم تایید گردد ، سپس بعد از ثبت در سیستم به استاد مربوطه تحویل دهند

مهلت انجام امور تا 23 مهر ماه می باشد بدیهی است به مراجعات بعد از این تاریخ پاسخ داده نمی شود

روزهای حضور پزشک دانشگاه سه شنبه ها می باشد