تربیت بدنی 1 و 2

معافیت های پزشکی

دانشجویان کارشناسی

معافیت های پزشکی تربیت بدنی

دانشجویان گرامی؛

برای دریافت معافیت  پزشکی تربیت بدنی لازم است با همراه داشتن گواهی پزشک متخصص و مدارک مربوطه، به درمانگاه (خانم تورچی) مراجعه نموده و درخواست خود را اعلام نمایید. لازم به ذکر است روز حضور پزشک در دانشگاه سه شنبه‌ها می‌باشد.

ضمناً بعد از تأیید پزشک دانشگاه، تأیید مدیرگروه عمومی نیز مورد نیاز است.

آخرین  مهلت 14 اسفند ماه می باشد

(دفتر گروه عمومی، طبقه پنجم ساختمان علم، اتاق 901)