امتحان تربیت بدنی

امتحان کتبی معافیت های پزشکی تربیت بدنی

معافیت های پزشکی

قابل توجه دانشجویانی که معافیت پزشکی دارند

دانشجویان گرامی امتحان تربیت بدنی در روز شنبه 1397/10/8 ساعت 13 برگزار می گردد

محل امتحان متعاقبا اعلام می شود .

هشدار:

در صورت عدم حضور وغیبت، امتحان مجدد به عمل نیامده و درس برای دانشجو حذف می گردد.