Cardinal Theme

معافیت های پزشکی

امتحان کتبی تربیت بدنی

دی ماه 1396

تربیت بدنی 1 و تربیت بدنی 2

قابل توجه دانشجویان گرامی که معافیت پزشکی جهت درس تربیت بدنی دارند

امتحان کتبی برای این عزیزان روز شنبه  1396/10/9  ساعت 15 برگزار می گردد 

شماره کلاس جهت برگزاری امتحان در همان روز اعلام می گردد . لطفا به اتاق 901 ( گروه عمومی . محبت پور)  واقع در ساختمان جدید طبقه پنجم مراجعه نمایید