Cardinal Theme

معافیت پزشکی جهت تربیت بدنی

معافیت پزشکی

تربیت بدنی

قابل توجه دانشجویانی که واحد تربیت بدنی را در ترم 3961 اخذ کرده اند

جهت معافیت پزشکی لازم است دانشجو کلیه مدارک ( گواهی پزشک متخصص، عکس، آزمایش، ... )  خود را به سرکار خانم تورچی ( اتاق درمانگاه ، طبقه همکف ساختمان قدیم ) ارائه داده ودر وقت معین شده تحویل پزشک معتمد شود.

پس از اخذ گواهی و تایید پزشک دانشگاه؛  به دفتر گروه عمومی واقع در ساختمان جدید اتاق 901 جهت امضاء مدیر گروه مراجعه نماید

- لازم به ذکر است گواهی پزشکی پس از موعد مقرر و بدون امضا مدیر گروه توسط استاد قابل قبول نمی باشد

- مهلت ارائه مدارک تا 20 مهر ماه  1396 می باشد

- روزهای حضور پزشک : یکشنبه ها از ساعت 9/30 الی 13

-  محل تشکیل کلاسها طبقه منفی 4 و منفی 5  ساختمان جدید می باشد

- مراجعه بعد از موعد مقرر قابل قبول نمی باشد

 - کلاسها از هفته اول ترم تشکیل می شوند