اطلاعیه مهم در خصوص تمدید محدودیت فعالیت‌های دانشگاه

محدودیت‌های مربوط به فعالیت‌های دانشگاه برای هفته آتی تمدید گردید.

18 مهر 1399 - 10:12

اطلاعیه لزوم عدم مراجعه دانشجویان به دانشگاه در هفته تعطیلی

دانشگاه در هفته جاری هیچ گونه خدمات حضوری ارائه نخواهد داد.

13 مهر 1399 - 10:16

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس