10 مرداد 1400 - 11:30

اطلاعیه مهم در خصوص تمدید محدودیت فعالیت‌های دانشگاه

محدودیت‌های مربوط به فعالیت‌های دانشگاه برای هفته آتی تمدید گردید.

18 مهر 1399 - 10:12

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس