معافیت پزشکی

کلاسهای ویژه

10 بهمن 1401 - 09:55

انتظارات جدید دانشجویان از دانشگاه‌ها

‎دانشگاه ها و نظام آموزشی کشور طی دوسال اخیر به دلیل کرونا بارها با بحران های مختلف رو به رو شده و مجبور به مدیریت بحران و طراحی پلتفرم های ارائه خدمات آموزشی نو ...

04 تیر 1401 - 11:55

اطلاعیه‌ها