امتحان کتبی تربیت بدنی 1 و 2

ویژه معافیتهای پزشکی

امتحان کتبی تربیت بدنی خواهران

قابل توجه دانشجویان گرامی ترم تابستان

امتحان کتبی معافیتهای تربیت بدنی استاد کاظمی و استاد دولت آبادی فراهانی

روز شنبه 28 مرداد ماه 1396 ساعت 10 صبح برگزار می گردد

محل امتحان: سالن ورزشی  ( ساختمان جدید ، طبقه منفی پنج )