قابل توجه دانشجویان

دروس مجازی

گروه عمومی

دروسی که در گروه عمومی به صورت مجازی برگزار می گردند

دانشجویان گرامی، لازم به ذکر است که در این گروه؛ دروس زبان انگلیسی و دانش خانواده بصورت مجازی برگزار می گردد و لیکن امتحانات این دروس حضوری می باشد لذا باید جهت انتخاب ساعات دروس، تمهیدات لازم را در نظر بگیرید چه بسا مسولیتی در قبال مسائل مورد نظر از طرف دانشگاه پذیرفته نیست .