آغاز انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ

انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ در نیمسال نخست سال تحصیلی 1400-1399 از امروز (دوشنبه 10 شهریورماه) آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ دانشجویان می‌توانند با مشاهده گزارش 59 در سامانه جامع آموزشی دانشگاه (سیستم گلستان) از ساعت دقیق انتخاب واحد اطلاع یابند.