دروس تربیت بدنی

شرایط معافیت پزشکی

معافیت پزشکی درس تربیت بدنی

معافیت پزشکی

قابل توجه دانشجویان گرامی

جهت اخذ معافیت پزشکی ارائه گواهی پزشک متخصص و مدارک پزشکی الزامی می باشد

روزهای حضور پزشک دانشگاه یکشنبه ها می باشد . جهت اطلاعات بیشتر به  درمانگاه ( سرکار خانم تورچی ) مراجعه نمایید

پس از گرفتن گواهی از پزشک دانشگاه به دفتر گروه عمومی ( محبت پور ) مراجعه نموده تا گواهی توسط مدیر گروه محترم تایید گردد و سپس به استاد مربوطه مراجعه نمایید

مهلت انجام امور تا 11 اسفند ماه 98  می باشد و به مراجعات پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد