دروس تربیت بدنی

معافیت پزشکی

***

معافیت پزشکی تربیت بدنی

قابل توجه دانشجویانی که شامل معافیت پزشکی هستند

روزهای حضور پزشک معتمد یکشنبه ها و سه شنبه ها می باشد لذا با در دست داشتن گواهی پزشک متخصص همراه با ( کلیه مدارک و مستندات از جمله عکس ، آزمایش ،و... ) و با مراجعه به درمانگاه (سرکار خانم تورچی ، طبقه همکف ساختمان قدیم ) و ارائه مدارک ، گواهی پزشک معتمد را اخذ نموده و به دفتر گروه عمومی  ( محبت پور ) مراجعه نمایید .

مهلت انجام امور مربوطه تا پایان تیر ماه می باشد لذا مراجعات بعد از این تاریخ پذیرفته نمی باشد.