Cardinal Theme

شرایط معافیت پزشکی

قابل توجه دانشجویانی ;که معافیت پزشکی دارند

دروس تربیت بدنی 1 و 2

شرایط و زمانبندی معافیت های پزشکی

دانشجویان عزیزی که شامل معافیت پزشکی می باشند لازم است مراحل ذیل را گذرانده تا با آنها همکاری شود

گواهی پزشک متخصص بعلاوه ضمائم ( عکس . آزمایش . اسکن و.... ) را تحویل درمانگاه ( خانم تورچی ) داده  و از ایشان وقت بگیرید 

در موعد مشخص شده پس از تایید پزشک دانشگاه گواهی ایشان را تحویل دفتر گروه عمومی داده تا پس از امضای مدیر گروه عمومی جهت ارائه به استاد مورد نظر  اماده شود

روزهای حضور پزشک دانشگاه سه شنبه ها می باشد

مهلت انجام امور مربوطه تا 24 مهر 1397 می باشد و این تاریخ قابل تمدید نمی باشد بدیهی است به مراجعات بعد از این تاریخ پاسخی داده نمی شود.